Euraxess Poland

Banner
Praca i stypendia PDF Print

W EUROPIE istnieje wiele miejsc pracy dla naukowców będących na różnych etapach swojej kariery naukowej. Informacje o nich zwykle znajdują się na stronach poszczególnych instytucji. Aby ułatwić naukowcom dotarcie do tych informacji, Komisja Europejska i państwa członkowskie utworzyły w 2004 roku europejską bazę EURAXESS, w której znajdują się informacje o aktualnych miejscach pracy oraz o programach stypendialnych finansowanych z różnych, krajowych i międzynarodowych źródeł.

Portal EURAXESS  zawiera na bieżąco uaktualniane oferty pracy i stypendiów dla naukowców, które są zamieszczane bezpośrednio przez instytucje prowadzące badania (uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa) z całej Europy. Naukowcy mają możliwość bezpłatnego zamieszczania swojego CV, co umożliwia przyszłym pracodawcom znalezienie poszukiwanego pracownika.

7 Program Ramowy7. Program Ramowy to unijny program na rzecz badań i rozwoju technologicznego na lata 2007 - 2013. Pomimo, że się już zakończył, projekty będą realizowane jeszcze do końca 2018 r. W ich ramach instytucje realizujące projekty zatrudniają naukowców z różnym doświadczeniem (również osoby rozpoczynające karierę badawczą). Najwięcej ofert pracy znaleźć można w projektach Akcji Marii Curie (Marie Curie Actions) oraz Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council). Oferty pracy znajdą Państwo w opisanej powyżej bazie Euraxess.

                        Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre, JRC) to 7 instytutów badawczych, będących zapleczem badawczym Komisji Europejskiej. Instytuty oferują naukowcom różne możliwości współpracy (praca stała, tymczasowa, szkolenia, praktyki). Instytuty JRC skupiają swoje badania na następujących obszarach: Unia Gospodarcza i Walutowa,  rynek wewnętrzny: wzrost, miejsca pracy, innowacje, gospodarka niskoemisyjna i efektywne wykorzystanie zasobów (środowisko, zmiany klimatu, energia, transport), rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i ochrona, ochrona i bezpieczeństwo jądrowe.

                 EURES –  jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii. Sieć informuje również o warunkach życia i pracy w tych krajach.

 W POLSCE oferty pracy na stanowiskach naukowych i akademickich zostały zebrane na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego                     

Na tej stronie dostępne są również formularze (wersja polska i angielska) dla  instytucji naukowych i akademickich do przesyłania ogłoszeń w celu publikacji na stronie Ministerstwa.

 

Last Updated on Wednesday, 07 May 2014 13:11
 
Banner
Banner