Euraxess Poland

Praca i stypendia PDF Print
Monday, 10 August 2009 14:00

W EUROPIE istnieje wiele miejsc pracy dla naukowców będących na różnych etapach swojej kariery naukowej. Informacje o nich zwykle znajdują się na stronach poszczególnych instytucji. Aby ułatwić naukowcom dotarcie do tych informacji, Komisja Europejska i państwa członkowskie utworzyły w 2004 roku europejską bazę EURAXESS, w której znajdują się informacje o aktualnych miejscach pracy oraz o programach stypendialnych finansowanych z różnych, krajowych i międzynarodowych źródeł.

Portal EURAXESS  zawiera na bieżąco uaktualniane oferty pracy i stypendiów dla naukowców, które są zamieszczane bezpośrednio przez instytucje prowadzące badania (uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa) z całej Europy. Naukowcy mają możliwość bezpłatnego zamieszczania swojego CV, co umożliwia przyszłym pracodawcom znalezienie poszukiwanego pracownika.

7 Program Ramowy7. Program Ramowy to unijny program na rzecz badań i rozwoju technologicznego na lata 2007 - 2013. Pomimo, że się już zakończył, projekty będą realizowane jeszcze do końca 2018 r. W ich ramach instytucje realizujące projekty zatrudniają naukowców z różnym doświadczeniem (również osoby rozpoczynające karierę badawczą). Najwięcej ofert pracy znaleźć można w projektach Akcji Marii Curie oraz European Research Council. Oferty pracy znajdą Państwo w opisanej powyżej bazie Euraxess.

               EURES –  jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii. Sieć informuje również o warunkach życia i pracy w tych krajach.

W POLSCE oferty pracy na stanowiskach naukowych i akademickich zostały zebrane na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego                     

Na tej stronie dostępne są również formularze (wersja polska i angielska) dla  instytucji naukowych i akademickich do przesyłania ogłoszeń w celu publikacji na stronie Ministerstwa.

 

Last Updated on Monday, 24 February 2014 16:42
 
Banner
Banner