13/01/2021

Brexit - wjazd i pobyt obywateli Wlk. Brytanii w Polsce

Categories: News


Urząd do Spraw Cudzoziemców i Straż Graniczna informują, że w związku z brexitem obowiązują nowe przepisy związane z wjazdem i pobytem obywateli Wlk. Brytanii i członków ich rodzin w Polsce. Zasady te różnią się w zależności od tego, czy dana osoba mieszkała wcześniej w Polsce - czy jest tzw. beneficjentem umowy o wystąpieniu Wlk. Brytanii z UE.

Beneficjenci umowy o wystąpieniu objęci są ochroną i mogą nadal korzystać z ułatwień przy przekraczaniu granicy, a także kontynuować swój pobyt w Polsce na dotychczasowych zasadach - muszą jedynie wystąpić o nowy dokument pobytowy.

Natomiast obywatele Wlk. Brytanii niebędący beneficjentami tejże umowy, są od 1 stycznia 2021 r. traktowani jak obywatele innych krajów trzecich. Oznacza to na przykład, że pobyt do 90 dni może odbywać się w ruchu bezwizowym, jednak dłuższy pobyt wiąże się z uzyskaniem wizy.

Więcej informacji o wjeździe do Polski na stronie Straży Granicznej

Więcej informacji na temat pobytu na stronie UDSC