04/08/2022

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Categories: News

Tags: Fellowship | USA | fundacja


Do listopada trwa nabór wniosków na wyjazd naukowy do Stanów Zjednoczonych dla obywateli Polski lub posiadaczy Karty Polaka mieszkających stale na terenie Rzeczypospolitej w ramach programów Fundacji Kościuszkowskiej:

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej umożliwia naukowcom, ekspertom i artystom badania postdoktoranckie trwające od 3 do 9 miesięcy.

Granty Fundacji Kościuszkowskiej umożliwiają akademikom, którzy ukończyli studia magisterskie, oraz profesjonalistom i artystom badania w Stanach Zjednoczonych trwające od 3 do 9 miesięcy.

Stypendium dydaktyczne Fundacji Kościuszkowskiej umożliwia pracownikom akademickim prowadzenie zajęć na amerykańskich uczelniach przez okres do dziesięciu miesięcy. Zajęcia powinny koncentrować się na tematyce wokół polskiej kultury i języka. Adiunkci mogą jednocześnie kontynuować swoje badania podczas prowadzenia zajęć.

Więcej informacji