PESEL cudzoziemca

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce mogą uzyskać numer PESEL automatycznie podczas dokonywania meldunku na pobyt czasowy w urzędzie gminy lub urzędzie dzielnicy.

Ponadto od 1 czerwca 2021 cudzoziemcy pracujący w Polsce mogą wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL do celów podatkowych - należy we wniosku podać podstawę prawną*.

Z perspektywy pracodawcy (płatnika) nie jest już możliwe składanie informacji z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).

Posiadanie nr PESEL ułatwia składanie rocznych zeznań podatkowych.​​​​​

Usługa nadania PESEL jest bezpłatna, natomiast wydanie zaświadczenie to koszt 17zł. Nadanie numeru następuje w przeciągu kilkunastu dni od dokonania meldunku, czy złożenia wniosku.

Więcej informacji

* Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510)