PESEL

Mimo że posiadanie numeru PESEL przez cudzoziemca w teorii nie jest obowiązkowe, niektóre instytucje nadal mogą wymagać jego podania.

Numer PESEL nadawany jest automatycznie podczas dokonywania meldunku na pobyt czasowy w urzędzie gminy lub urzędzie dzielnicy. Jest również możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie numeru PESEL, jednak trzeba w nim podać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy/dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zameldowania cudzoziemca.

Usługa jest bezpłatna (jedynie wydanie zaświadczenie to koszt 17zł), a wydanie numeru następuje w przeciągu kilkunastu dni od dokonania meldunku, czy złożenia wniosku.

Więcej informacji

 

NIP

Posiadanie numeru NIP również nie jest obowiązkowe i właściwie numer ten nie jest potrzebny do funkcjonowania cudzoziemca w Polsce. Jednak, aby złożyć roczne zeznanie podatkowe (PIT), należy podać nr PESEL lub NIP. Jeśli nr PESEL z jakiegoś powodu nie został cudzoziemcowi nadany, powinien wystąpić o nr NIP. NIP może być nadany na wniosek zainteresowanej osoby po złożeniu odpowiedniego formularza w urzędzie skarbowym.