Zdjęcie: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, fot. Maciej Banach

Ta część strony przeznaczona jest dla pracodawców zatrudniających zagranicznych pracowników naukowych.

 

Zamieszczone informacje mają na celu zwrócenie Państwa uwagi na poszczególne aspekty prawno-administracyjne związane z przyjmowaniem obcokrajowców tak, aby mogli Państwo efektywnie i bez większych problemów dopełnić wszelkich obowiązków z tym związanych, a z drugiej strony, aby przebywający w Państwa instytucji naukowiec uznał swój pobyt za udany pod każdym względem.

 

Znajdą tu Państwo informacje na temat:

Zatwierdzenia jednostki przyjmującej w MSWiA

Wjazdu do Polski (m.in. wiz)

Przyjęcia do pracy (obowiązków pracodawcy oraz umów)

Legalizacji pobytu, czyli zezwoleń na pobyt

Zezwolenia na pracę dla obywateli krajów trzecich

Ubezpieczenia cudzoziemców

Opodatkwania dochodów

Meldunku czasowego cudzoziemców

PESELu cudzoziemca

Europejskiej strategii kadrowej (Karta i Kodeks, logo HR Excellence in Research)