18/09/2019
The Human Resources Strategy for Researchers

Inżynier Badań (PostDoc) w Laboratorium Nanobioinżynierii

Ta oferta jest już nieaktualna


 • ORGANIZACJA/FIRMA
  Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development
 • DZIEDZINA BADAŃ
  Biological sciences
 • PROFIL NAUKOWCA
  Recognised Researcher (R2)
  Established Researcher (R3)
 • TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  02/10/2019 06:00 - Europe/Brussels
 • LOKALIZACJA
  Poland › Wrocław
 • RODZAJ UMOWY
  Temporary
 • CZAS PRACY
  Full-time
 • LICZBA GODZIN TYGODNIOWO
  40

OFFER DESCRIPTION

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół biotechnologii (w tym Biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

 

W związku z rozwojem projektu badawczego SonataBis finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Molekularne mechanizmy regulacji aktywności szlaków sygnałowych wewnątrzkomórkowych receptorów kwasów nukleinowych przez białko Pellino3 w odpowiedzi na infekcje wirusowe”, poszukujemy osoby do zespołu projektowego na stanowisku:

Inżynier Badań (PostDoc) w Laboratorium Nanobioinżynierii

 

  Miejsce pracy: Wrocław

nr ref. IB/NBI/2019

 

Celem projektu jest scharakteryzowanie procesu regulacji transkrypcji i aktywności wewnątrzkomórkowych receptorów zdolnych do wykrywania obecności RNA pochodzenia wirusowego (RIG-I i MDA5) przez ligazę ubikwityny Pellino 3. Obejmuje on trzy nadrzędne zadania badawcze:

•charakterystykę białek regulowanych przez Pellino3 w szlakach aktywowanych przez RLR,

• badania roli Pellino3 jako modulatora odpowiedzi antywirusowej indukowanej wirusami aktywującymi szlaki RLR,

• charakterystykę udziału białka Pellino3 w indukowanej wirusami odpowiedzi nieswoistej na modelu zwierzęcym.

 

Główne zadania i obowiązki

 • Wykonywanie badań naukowych w ramach projektu.
 • Opracowywanie danych i wyników, prowadzenie dokumentacji badań w postaci dziennika laboratoryjnego.
 • Przekazywanie wyników badań przełożonemu.
 • Analiza wyników i przygotowywanie publikacji w czasopismach naukowych, prezentacja wyników na konferencjach.
 • Opieka nad doktorantami.

 

Kwalifikacje zawodowe

 • Tytuł doktora w obszarze Biologii.
 • Znajomość biologii molekularnej i immunologii.
 • Doświadczenie w badaniach nad przekazywaniem sygnału w komórce.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 • Gotowość do pracy na zwierzętach laboratoryjnych (myszy) i certyfikat szkoleń POLASA.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Kandydatom oferujemy

 • Udział w prestiżowym i innowacyjnym projekcie badawczym.
 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących nowoczesne techniki badawcze.
 • Umowa o pracę na pełen etat na czas trwania projektu.

 

Dokumenty w postaci CV, listu motywacyjnego oraz listu rekomendacyjnego należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref. nr ref. IB/NBI/2019 do 02.10.2019 r.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także - w przypadku wyrażenia zgody - dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

PORT is seeking

Research Engeneer in Nanobioengineering Laboratory

Localization: Wrocław

ref. no LHK/IP/2019/09

 

Main tasks and responsibilities

 • Performing scientific research as part of the project team member.
 • Work with Data and results of the experiment.
 • Keeping research documentation in the form of a laboratory diary.
 • Raport of test results to your supervisor.
 • Analysis of results and preparation of publications in scientific journals, presentation of results at conferences.
 • Care for doctoral students

   

Please send your CV, motivation letter and recommendation letter to: rekrutacja@port.org.pl with below clausure till 2nd of October.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w

przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu

rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod

nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju

Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem

świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że

zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w

zakresie przetwarzania moich danych”.

 

More Information

Work location(s)
1 position(s) available at
Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development
Poland
Wrocław

Numer oferty: 446988

Disclaimer:

The responsibility for the jobs published on this website, including the job description, lies entirely with the publishing institutions. The application is handled uniquely by the employer, who is also fully responsible for the recruitment and selection processes.

 

Please contact support@euraxess.org if you wish to download all jobs in XML.