Publikowanie ogłoszeń o pracę dla naukowców w bazie Komisji Europejskiej

Working in Europe | Career Development | Poland

Konkurs oraz ogłoszenie o pracy dla naukowca

Zatrudnienie naukowca wiąże się z reguły z przeprowadzeniem otwartego konkursu (poza okreslonymi wyjątkami) i obowiązkiem publikacji oferty na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców. Należy pamiętać, że strona KE (EURAXESS) to baza międzynarodowa, z której korzystają naukowcy z całego świata, dlatego oferty pracy publikowane są w niej w języku angielskim. Ponadto w bazie Komisji zamieszczane są wyłącznie ogłoszenia o pracy, bez wyników rekrutacji.

Nauczyciel akademicki

Pracownik naukowy PAN

Pracownik pionu badawczego sieci Badawczej Łukasiewicz

Pracownik naukowy w instytucie badawczym