Skip to main content
Logo of EURAXESS
Poland

Karta i Kodeks_Naukowcy

 

 

Zdjęcie: Akademia Muzyczna w Łodzi, fot. Dariusz Kulesza

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Karta i Kodeks są jednymi z najważniejszych dokumentów europejskiej polityki na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie. Instytucje-pracodawcy działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania, które wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską logo HR Excellence in Research.

Tekst Karty i Kodeksu

Przyznawanie loga jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Europie. Komisja Europejska promuje wyróżnione instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Lista instytucji, które otrzymały logo HR

Jak uzyskać logo HR - informacje w sekcji PRACODAWCY