20/03/2020

Koronawirus - legalizacja pobytu cudzoziemców

Categories: Nowości


Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że w związku z sytuacją wirusową, urzędy wojewódzkie czasowo zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów. W związku z tym wnioski (wraz z wymaganymi dokumentami) o zezwolenia pobytowe należy wysyłać pocztą. Tak jak dotychczas, pobyt cudzoziemca uznaje się za legalny, o ile wyśle wniosek w okresie swojego legalnego pobytu w Polsce - najpóźniej w ostatnim jego dniu - na co dowodem będzie stempel pocztowy. Jeśli chodzi o dokumenty, których oryginałów nie powinno się wysyłać (np. umowa o pracę, czy umowa najmu), należy wysłać ich kopie.

Po powrocie do normalnego funkcjonowania urzędów, odpowiedni urząd wezwie cudzoziemca do dokończenia procedury, czyli złożenia odcisków palców i okazania oryginalnych dokumentów.

Więcej informacji na stronie Urzędu