08/03/2019

NAWA zaprasza do Polskich Powrotów


Polskie Powroty to program umożliwiający wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju
i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.
W ramach programu finansowane są:

  • wynagrodzenie Powracającego Naukowca wraz z kosztami pracodawcy,
  • wynagrodzenia dla członków Grupy Projektowej wraz z kosztami pracodawcy,
  • koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zapewnia finansowanie projektów realizowanych przez okres od 36 do 48 miesięcy, w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 270 000 zł.

Nabór wniosków prowadzony jest do 7 maja 2019 roku (do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego).