16/04/2020

Pandemia - specjalne rozwiązania dla cudzoziemców (aktualizacja)

Kategorie: Nowości


Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie specjalne przepisy przewidujące pewne szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa. M.in. przedłużone są legalne pobyty cudzoziemców przebywających na podstawie kart pobytu czasowego, ruchu bezwizowego, czy innych dokumentów pobytowych wydanych przez kraje UE i strefy Schengen.

Pobyt tych osób będzie uważany za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z ww. wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – w zależności, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużanie pobytów będzie możliwe po otwarciu Urzędów wojewódzkich dla interesantów.

Więcej informacji

Polecamy również: