08/03/2019

Program im. Ulama - szansa dla naukowców z zagranicy bez polskiego obywatelstwa na prowadzenie badań

Categories: Grant | Career | foreign researcher


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza do aplikowania do Programu im. Ulama. Umożliwia on przyjazd do Polski naukowcom z zagranicy nieposiadających polskiego obywatelstwa w celu:

  • prowadzenia badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi,
  • odbycia stażu podoktorskiego,
  • pozyskania materiałów do badań lub publikacji naukowej,
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Nabór wniosków prowadzony jest do 23 kwietnia 2019 roku (do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego).