07/01/2020

Przyjmowanie zagranicznych studentów - poradnik

Kategorie: Nowości


Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował aktualizację podręcznika wyjaśniającego jak zadbać o legalny pobyt cudzoziemca chcącego studiować i robić doktorat w Polsce. Materiał uwzględnia ostatnie zmiany w prawie i jest dedykowany pracownikom uczelni, którzy zajmują się rekrutacją oraz obsługą studentów zagranicznych. Może być także przydatny samym cudzoziemcom rozpoczynającym lub kontynuującym studia.

Więcej informacji