22/06/2021

Soboty Informacyjne dla cudzoziemców - Kraków i Warszawa

Kategorie: Nowości | Wydarzenia


W sobotę 26 czerwca 2021 r., w godzinach od 8:00 do 16:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Sobota Informacyjna.

Podczas sobotniego spotkania możliwe będzie:

  • dołączenie dokumentów do spraw,
  • uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania/sprawdzenia wniosku,
  • umówienie terminu na złożenie wniosku,
  • pomoc w rezerwacji terminu na odbiór karty pobytu,
  • uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
  • uzyskanie szczegółowych informacji dot. statusu sprawy,
  • lub odebranie karty pobytu.

Więcej informacji

Mazowiecki Urząd Wojewódzki zaprasza na kolejną Sobotę Informacyjną dla cudzoziemców, która odbędzie się 3 lipca 2021 w godz. 8:30 - 15:00 w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5.

Podczas spotkania możliwe będą indywidualne konsultacje w  sprawach dotyczących:

  • legalizacji pobytu (pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE);
  • obywatelstwa polskiego (nadanie, uznanie);

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja wizyty.

Więcej informacji