23/10/2018

Stypendia dla młodych naukowców, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Categories: Scholarship


Do 31 października młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs 2019).

Stypendium START przyznawane jest przez FNP młodym naukowcom, do 30 r.ż, reprezentujących wszystkie dziedziny, za ich osiągnięcia naukowe. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania aplikacji. 

 

Więcej informacji