11/12/2019

Wyróżnienie HR - filmy instruktażowe

Kategorie: Nowości

etykiety: HRS4R


Komisja Europejska udostępniła platformę e-learningową dla instytucji ubiegających się o europejskie wyróżnienie "HR Excellence in Research" oraz tych, które są na dalszych etapach wdrażania strategii Human Resources Strategy for Researchers.

Platforma zawiera 70 krótkich filmów instruktażowych pokazujących techniczne aspekty aplikowania o logo HR krok po kroku, takie jak zakładanie konta na stronie EURAXESS, czy uzyskiwanie funkcji administratora HR, a także instrukcje wypełniania formularzy na poszczególnych etapach oceny po uzyskaniu wyróżnienia. 

Ponadto filmy wprowadzające zawierają podstawowe informacje o Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, korzyści płynące z wdrażania strategii HR w instytucjach, a także zarys całego procesu, wymagania i zasady oceny przez ekspertów na poszczególnych etapach.

Filmy dostępne są w języku angielskim. Do filmów dostępna jest również transkrypcja. 

Przejdź do platformy e-learningowej