Zdjęcie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Aula Północna, fot. Biuro Promocji

Koronawirus - ważne informacje

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, mogą występować opóźnienia w ocenie dokumentów przesyłanych do Komisji Europejskiej. Ponadto z powodu wpływu pandemii na pracę instytucji naukowych wszystkie audyty wewnętrzne, które miały się odbyć w terminach 15 marca i 30 kwietnia mogą zostać przesunięte o miesiąc lub dwa miesiące, jeśli jest taka potrzeba. O przedłużenie terminu o 1 miesiąc można wnioskować poprzez e-tool w portalu Euraxess. Jeśli potrzebne jest 2 miesięczne przesunięcie, należy wysłać e-mail do KE: RTD-CHARTER@ec.europa.eu 

Wizyty w instytucjach (site visits): wszystkie wizyty zaplanowane na kwiecień (i być może maj - w zależności od sytuacji) zostają odwołane. Komisja Europejska i/lub eksperci oceniający skontaktują się z  Państwem w późniejszym terminie, by ustalić nowe terminy wizyt.

Żadne inne terminy wizyt nie będą ustalane dopóki sytuacja na poziomie UE i poszczególnych krajów się nie unormuje. W międzyczasie używanie logotypu HR Excellence in Research może być kontynuowane.

Ocena dokumentów w e-tool: ocena dokumentów/raportów odbywa się w miarę możliwości i dostępności ekspertów oceniających, jak i pracowników KE, którzy obecnie pracują zdalnie. Wyniki oceny mogą zatem być udostępniane Państwu z pewnym opóźnieniem.

Europejska strategia kadrowa (HR)

Celem europejskiej strategii HR (Human Resources Strategy for Researchers) jest ciągła poprawa warunków zatrudnienia i rekrutacji naukowców w instytucjach europejskich. Wyznacznikiem dla strategii dokumenty: "Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" zawierające podstawowe zasady, którymi powinny kierować się instytucje działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania. Instytucje, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską znakiem "HR Excellence in Research".

Treść Karty i Kodeksu w języku polskim

 

 

Na stronie KE znajduje się platforma e-learningowa dla instytucji ubiegających się o wyróżnienie HR oraz tych, które są na dalszych etapach wdrażania strategii HR.

Platforma zawiera 70 krótkich filmów instruktażowych pokazujących techniczne aspekty aplikowania o logo HR krok po kroku, takie jak zakładanie konta na stronie EURAXESS, czy uzyskiwanie funkcji administratora HR, a także instrukcje wypełniania formularzy na poszczególnych etapach oceny po uzyskaniu wyróżnienia.

Ponadto filmy wprowadzające zawierają podstawowe informacje o  Karcie i Kodeksie, korzyści płynące z wdrażania strategii HR w instytucjach, a także zarys całego procesu, wymagania i zasady oceny przez ekspertów na poszczególnych etapach.

Filmy dostępne są w języku angielskim. Do filmów dostępna jest również transkrypcja.

Przejdź do platformy e-learningowej

 

Na skróty

 

Jeśli po zapoznaniu się z informacjami na stronach, nadal mają Państwo pytania, można je kierować do nas (Kontakt) lub do Komisji Europejskiej: RTD-CHARTER@ec.europa.eu

 

W razie problemów technicznych związanych z narzędziem e-tool lub kontem w portalu EURAXESS, należy pisać na adres: support@euraxess.org (w j. angielskim).