Legalizacja pobytu

Jeśli cudzoziemiec chce zostać w Polsce dłużej, niż przewiduje to aktualny tytuł pobytowy (czyli np. 90 dni dla obywateli UE lub wiza/ruch bezwizowy w przypadku obywateli krajów trzecich), powinien zalegalizować swój dalszy pobyt.

Procedura różni się w przypadku obywateli europejskich i obywateli krajów trzecich.

 

OBYWATELE UE, NORWEGII, ISLANDII, LICHTENSTEINU I SZWAJCARII

Najpóźniej pierwszego dnia po upływie trzeciego miesiąca pobytu w Polsce, obywatele UE powinni zarejestrować swój pobyt w wydziale spraw cudzoziemców odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Obowiązek ten należy odróżnić od meldunku, który dokonywany jest na innych zasadach.

Więcej informacji

 

OBYWATELE KRAJÓW TRZECICH

Prawo przewiduje kilka możliwości legalizacji pobytu naukowców w Polsce: najczęsciej wydawane jest zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Istnieje również specjalny typ zezwolenia dla naukowców – zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych oraz tzw. Niebieska Karta UE dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Więcej informacji