Legalizacja pobytu

Jeśli cudzoziemiec chce zostać w Polsce dłużej, niż przewiduje to aktualny tytuł pobytowy (czyli np. 90 dni dla obywateli UE lub wiza/ruch bezwizowy w przypadku obywateli spoza Europy), powinien zalegalizować swój dalszy pobyt.

Procedura różni się w przypadku obywateli europejskich i osób spoza Europy.

 

OBYWATELE UE, NORWEGII, ISLANDII, LICHTENSTEINU I SZWAJCARII

Najpóźniej pierwszego dnia po upływie trzeciego miesiąca pobytu w Polsce, Europejczycy powinni zarejestrować fakt swojego pobytu, dopełniając stosownych formalności w wydziale spraw cudzoziemców odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Obowiązek ten należy odróżnić od meldunku, który dokonywany jest na innych zasadach.

Więcej informacji

 

OBYWATELE POZOSTAŁYCH KRAJÓW

Prawo przewiduje kilka procedur legalizacji pobytu w Polsce. W celu legalizacji pobytu naukowców, zwykle wykorzystywana jest procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Istnieje również specjalny typ zezwolenia dla naukowców – zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, jednak aktualnie mogą występować problemy z jego uzyskaniem.

Więcej informacji