Skip to main content
Logo of EURAXESS
Poland

Legalizacja pobytu

 

 

Legalizacja pobytu

Jeśli cudzoziemiec chce zostać w Polsce dłużej, niż przewiduje to aktualny tytuł pobytowy (czyli np. 90 dni dla obywateli UE lub wiza/ruch bezwizowy w przypadku obywateli krajów trzecich), powinien zalegalizować swój dalszy pobyt.

Procedura różni się w przypadku obywateli europejskich i obywateli krajów trzecich.

 

OBYWATELE UE, NORWEGII, ISLANDII, LICHTENSTEINU I SZWAJCARII

Najpóźniej pierwszego dnia po upływie trzeciego miesiąca pobytu w Polsce, obywatele UE powinni zarejestrować swój pobyt w wydziale spraw cudzoziemców odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Obowiązek ten należy odróżnić od meldunku, który dokonywany jest na innych zasadach.

Więcej informacji

 

OBYWATELE KRAJÓW TRZECICH

Prawo przewiduje kilka możliwości legalizacji pobytu naukowców w Polsce: najczęsciej wydawane jest zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Istnieje również specjalny typ zezwolenia dla naukowców – zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych oraz tzw. Niebieska Karta UE dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Więcej informacji

 

obywatele wielkiej brytanii - brexit

Obywatele Wlk. Brytanii, którzy mają prawo pobytu w Polsce uzyskane przed rokiem 2021 mogą kontynuować pobyt na dotychczasowych uproszczonych zasadach (jako beneficjenci Umowy Wystąpienia).

Natomiast obywatele Wlk. Brytanii, którzy legalizują swój pobyt po raz pierwszy, są zobowiązani postępować jak obywatele krajów trzecich.

Więcej informacji