Skip to main content
Logo of EURAXESS
Poland
NEWS15/3/2017NEWS

Nowa opcja na portalu - Hosting Offers

logoeuraxess1

Jeśli chcą Państwo przyjmować w swojej instytucji zagranicznych naukowców w ramach różnych grantów lub udostępniać swoje zasoby, sprzęt i laboratoria specjalistom z zagranicy, twórcy europejskiego portalu EURAXESS dodali do niego nową opcję -  Hosting offers. Dzięki niej mogą Państwo bezpłatnie zamieszczać swoje oferty goszczenia naukowców - czy to w ramach programów europejskich, jak Horyzont 2020, granty Marii Skłodowskiej-Curie, ERC, czy też w ramach innych mechanizmów finansowania badań.

Zamieszczone oferty są widoczne dla naukowców z całego świata. Aby zamieścić ofertę, wystarczy jedynie założyć konto w portalu EURAXESS (LOGIN/REGISTER).