Skip to main content
Logo of EURAXESS
Poland

PESEL cudzoziemca

 

 

PESEL cudzoziemca

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce mogą uzyskać numer PESEL automatycznie podczas dokonywania meldunku na pobyt czasowy w urzędzie gminy lub urzędzie dzielnicy.

Jeśli jednak właściciel lokalu nie wyraża na to zgody, istnieje możliwość złożenia wniosku przez cudzoziemca w celu uzyskania numeru PESEL. 

We wniosku należy jednak podać podstawę prawną, z której wynika konieczność posiadania PESELu. W związku z wprowadzeniem 1 czerwca 2021 zmian w przepisach podatkowych, PESEL jest potrzebny do celów podatkowych. Należyzatemwe wniosku podać następującą podstawę prawną:

Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510).

Z perspektywy pracodawcy (płatnika) nie jest już możliwe składanie informacji z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).

Usługa nadania PESEL jest bezpłatna, natomiastwydanie zaświadczenie to koszt 17zł.Nadanie numeru następuje w przeciągu kilkunastu dni od dokonania meldunku, czy złożenia wniosku.

Więcej informacji