Skip to main content
Logo of EURAXESS
Poland

Pracodawcy

 

 

Zdjęcie: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, fot. Maciej Banach

Ta część strony przeznaczona jest dla pracodawców zatrudniających zagranicznych pracowników naukowych.

 

Zamieszczone informacje mają na celu zwrócenie Państwa uwagi na poszczególne aspekty prawno-administracyjne związane z przyjmowaniem obcokrajowców tak, aby mogli Państwo efektywnie i bez większych problemów dopełnić wszelkich obowiązków z tym związanych, a z drugiej strony, aby przebywający w Państwa instytucji naukowiec uznał swój pobyt za udany pod każdym względem.

 

Znajdą tu Państwo informacje na temat:

Rekomendacji MEiN dla uczelni dotyczących obywateli Ukrainy(16.03.2022)

Publikowanie ogłoszeń o pracę dla naukowców w bazie Komisji Europejskiej

Zatwierdzenia jednostki przyjmującej w MSWiA

Wjazdu do Polski (m.in. wiz)

Przyjęcia do pracy (obowiązków pracodawcy oraz umów)

Legalizacji pobytu, czyli zezwoleń na pobyt

Zezwolenia na pracę dla obywateli krajów trzecich

Ubezpieczenia cudzoziemców

Opodatkwania dochodów

Meldunku czasowego cudzoziemców

PESELu cudzoziemca

Europejskiej strategii kadrowej (Karta i Kodeks, logo HR Excellence in Research)