Zdjęcie: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, fot. Maciej Banach

Ta część strony przeznaczona jest dla pracodawców (instytucji naukowych lub firm) zatrudniających zagranicznych pracowników naukowych.

 

Zamieszczone informacje mają na celu zwrócenie Państwa uwagi na poszczególne aspekty prawno-administracyjne związane z przyjmowaniem obcokrajowców tak, aby mogli Państwo efektywnie i bez większych problemów dopełnić wszelkich obowiązków z tym związanych, a z drugiej strony, aby przebywający w Państwa instytucji naukowiec uznał swój pobyt za udany pod każdym względem.

 

Znajdą tu Państwo informacje na temat:

Wjazdu do Polski

Przyjęcia do pracy

Legalizacji pobytu

Zezwolenia na pracę (dotyczy obcokrajowców spoza UE)

Ubezpieczenia społecznego cudzoziemców

Opodatkwania dochodów

Meldunku czasowego cudzoziemców

Numeru PESEL cudzoziemca

Europejska strategia kadrowa (Karta i Kodeks, HR Excellence in Research)