Zdjęcie: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, fot. Maciej Banach

Ta część strony przeznaczona jest dla pracodawców zatrudniających zagranicznych pracowników naukowych.

 

Zamieszczone informacje mają na celu zwrócenie Państwa uwagi na poszczególne aspekty prawno-administracyjne związane z przyjmowaniem obcokrajowców tak, aby mogli Państwo efektywnie i bez większych problemów dopełnić wszelkich obowiązków z tym związanych, a z drugiej strony, aby przebywający w Państwa instytucji naukowiec uznał swój pobyt za udany pod każdym względem.

 

Znajdą tu Państwo informacje na temat:

Zatwierdzenia jednostki przyjmującej w MSWiA

Wjazdu do Polski

Przyjęcia do pracy

Legalizacji pobytu, czyli zezwoleń na pobyt

Zezwolenia na pracę obywateli krajów trzecich

Ubezpieczenia społecznego cudzoziemców

Opodatkwania dochodów

Meldunku czasowego cudzoziemców

PESEL cudzoziemca

Europejska strategia kadrowa (Karta i Kodeks, logo HR Excellence in Research)