Nota prawna

Treści pojawiające się na Portalu www.euraxess.pl opracowane są przez zespół redakcyjny w oparciu o materiały przekazywane przez instytucje rządowe i organy UE. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią  źródła prawa czy wiążącej interpretacji prawa.

Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Portalu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem oraz używaniem i wykorzystywaniem informacji w nim  umieszczonych. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem przedmiotowych informacji ponosi Użytkownik Portalu.