Wspieramy mobilność i rozwój kariery naukowców

 

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce. Badaczom w Polsce, którzy planują wzbogacić ścieżkę swojej kariery o wymiar międzynarodowy, udzielamy informacji na temat grantów i stypendiów zagranicznych. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie.

Więcej informacji na temat możliwości finansowania i rozwoju kariery naukowej będą mogli Państwo uzyskać podczas Dni kariery i mobilności dla młodych naukowców, które organizujemy w październiku 2017 w ramach Projektu NAUKOWIEC finansowanego z europejskiego programu Horyzont 2020 i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zobacz, co oferuje portal EURAXESS