Wspieramy mobilność naukowców

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce.  Ponadto badaczom z Polski, którzy planują wzbogacić ścieżkę swojej kariery o wymiar międzynarodowy, udzielamy informacji na temat grantów i stypendiów zagranicznych.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci, której zadaniem jest wspieranie międzynarodowej mobilności i karier naukowców w Europie.

 

 

Portal EURAXESS w skrócie