Wspieramy mobilność i rozwój kariery naukowców

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce. Badaczom w Polsce, którzy planują wzbogacić ścieżkę swojej kariery o wymiar międzynarodowy, udzielamy informacji na temat grantów i stypendiów zagranicznych. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie.

Uczelnie i instytucje naukowe mogą zaprosić badaczy z całego świata, ze wszystkich dyscyplin naukowych w ramach ogłoszonej właśnie drugiej edycji...
EDGE to program w ramach projektu Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND, prowadzony przez Trinity College w Dublinie w imieniu 10 instytucji...
Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował aktualizację podręcznika wyjaśniającego jak zadbać o legalny pobyt cudzoziemca chcącego studiować i robić doktorat w...
Komisja Europejska udostępniła platformę e-learningową dla instytucji ubiegających się o europejskie wyróżnienie "HR Excellence in Research" oraz tych, które są...

Zobacz, co oferuje portal EURAXESS

 

Ulotki o EURAXESS

dla naukowcówdla pracodawców