Wspieramy mobilność i rozwój kariery naukowców

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce. Badaczom w Polsce, którzy planują wzbogacić ścieżkę swojej kariery o wymiar międzynarodowy, udzielamy informacji na temat grantów i stypendiów zagranicznych. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie.

Najnowsze zestawienie różnych ofert grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników naukowych jest już dostępne w zakładce PRACA & GRANTY...
Informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej udostępnia na swojej stronie wzór umowy o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych...
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w programie im. Iwanowskiej na wyjazdy zagraniczne doktorantów. Program umożliwia odbycie części studiów...
Mamy przyjemność podzielić się z Państwem nową publikacją dotyczącą Działań Marii Skłodowskiej Curie (MSCA) w ramach programu Horyzont 2020, przygotowaną...

Zobacz, co oferuje portal EURAXESS

 

Ulotki o EURAXESS

dla naukowcówdla pracodawców