Wspieramy mobilność i rozwój kariery naukowców

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce. Badaczom w Polsce, którzy planują wzbogacić ścieżkę swojej kariery o wymiar międzynarodowy, udzielamy informacji na temat grantów i stypendiów zagranicznych. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie.

Projekt NAUKOWIEC

Wypełnij ankietę

 

Projekt realizowany przez sieć EURAXESS ma na celu wspieranie kariery młodych naukowców poprzez m.in. zorganizowanie ogólnopolskich dni kariery i mobilności dla początkujących badaczy, które odbyły się w październiku br. Przygotowaliśmy również różne materiały wspomagające rozwój zawodowy naukowców. Znajdziecie je na www.projektnaukowiec.pl

W ramach projektu przygotowaliśmy również badanie ankietowe.

 

ZMIANY BĘDĄ MIAŁY WPŁYW TAKŻE NA CIEBIE!

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz ekspertów do wypełnienia ankiety na temat kariery naukowej polskich badaczy. Jej wyniki zostaną przedstawione Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz udostępnione wszystkim zainteresowanym, w tym KRASP i Komisji Europejskiej.

Ankieta dotyczy rozwoju kariery naukowej i przygotowania do pracy w różnych sektorach, w kraju i za granicą, potrzebnych kompetencji i narzędzi oraz istniejących barier. Wasza opinia może wpłynąć na kształt rozwiązań szczegółowych np. zawartości programów studiów doktoranckich.

Wypełnij ankietę

DZIĘKUJEMY za TWOJĄ OPINIĘ

 

Zobacz, co oferuje portal EURAXESS

 

Ulotki o EURAXESS

dla naukowcówdla pracodawców