Nowości & Wydarzenia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje na swoich stronach, że do 13 września br. (do godz. 15:00) można składać wnioski o...
18 października br. zapraszamy instytucje, które otrzymały europejskie wyróżnienie "HR Excellence in Research" na doroczne spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń z...
W związku z nowelizacją ustawy o cudzoziemcach (przepisy weszły w życie w kwietniu b.r.), informujemy, że instytucje (uczelnie, instytuty PAN,...
NGI Explorers to program Komisji Europejskiej mający na celu finansowanie wypraw technologicznych do Stanów Zjednoczonych dla najlepszych europejskich naukowców i...