Nowości & Wydarzenia

Informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej udostępnia na swojej stronie wzór umowy o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych...
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w programie im. Iwanowskiej na wyjazdy zagraniczne doktorantów. Program umożliwia odbycie części studiów...
Mamy przyjemność podzielić się z Państwem nową publikacją dotyczącą Działań Marii Skłodowskiej Curie (MSCA) w ramach programu Horyzont 2020, przygotowaną...
Regionalny Punkt Kontaktowy Porgramów Badawczych UE na Politechnice Wrocławskiej zaprasza instytucje zainteresowane ubieganiem się o europejskie wyróżnienie "HR Excellence in...