Nowości & Wydarzenia

Image of (696089) Międzynarodowa Jesienna Szkoła - subfosylne bezkręgowce | Mediolan
Uniwersytet Milano-Bicocca wraz z Instytutem Nauk Geologicznych PAN oraz Instytutem Ochrony Przyrody PAN zapraszają na Międzynarodową Jesienną Szkołę pt. "Introduction...
Image of (680221) Granty i stypendia dla naukowców - październik
Najnowsze zestawienie grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla młodych i doświadczonych badaczy z każdej dziedziny nauki jest już dostępne w...
Career text with young woman on a blue background
IDEAS NCBR Sp. z o.o., firma utworzona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w celu rozwijania technologii sztucznej inteligencji oraz...
Image of (673214) Obywatele UE - nowe wzory dokumentów pobytowych
Jak informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców od 2 sierpnia 2021 dokumenty wydawane obywatelom państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii...