Nowości & Wydarzenia

W dniu 24 kwietnia b.r. Universidade da Coruña (Galicja, Hiszpania) otworzył konkurs o granty im. Beatriz Galindo dla naukowców po...
Fondazione AIRC zaprasza do składania wniosków o stypendia na prowadzenie badań nad rakiem w dowolnie wybranej instytucji badawczej na terenie...
Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (program Horyzont 2020) to granty wyjazdowe adresowane do naukowców posiadających stopień doktora lub co najmniej 4-letnie...
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyjmuje zgłoszenia na stypendia Junior Research Award dla doktorantów oraz Senior Award dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych...