Nowości & Wydarzenia

Zapraszamy na spotkanie on-line poświęcone tworzeniu tzw. Welcome Centres dla zagranicznych naukowców przyjeżdżających do polskich jednostek naukowych. Spotkanie adresowane jest...
Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe,...
Epidemia Covid-19 ma ogromny wpływ na pracę naukowców, międzynarodową mobilność i współpracę badaczy na świecie. Poza jej wpływem na nasze...
Polecamy Państwu spotkanie pt. "Meet my Lab" , organizowane przez przedstawicielstwo sieci EURAXESS na kraje Azji Południowo-Wschodniej ( EURAXESS ASEAN...