Nowości & Wydarzenia

Uczelnie i instytucje naukowe mogą zaprosić badaczy z całego świata, ze wszystkich dyscyplin naukowych w ramach ogłoszonej właśnie drugiej edycji...
EDGE to program w ramach projektu Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND, prowadzony przez Trinity College w Dublinie w imieniu 10 instytucji...
Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował aktualizację podręcznika wyjaśniającego jak zadbać o legalny pobyt cudzoziemca chcącego studiować i robić doktorat w...
Komisja Europejska udostępniła platformę e-learningową dla instytucji ubiegających się o europejskie wyróżnienie "HR Excellence in Research" oraz tych, które są...