Nowości & Wydarzenia

Szanowni Państwo, sieć EURAXESS prowadzi badania ankietowe wśród naukowców pracujących w Europie na temat doświadczeń z pracy w sektorze akademickim...
Jeśli chcą Państwo przyjmować w swojej instytucji zagranicznych naukowców w ramach różnych grantów lub udostępniać swoje zasoby, sprzęt i laboratoria...
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyjmuje wnioski na przyjazdy wybitnych amerykańskich specjalistów do polskich instytucji naukowych w celu prowadzenia m.in. wykładów, seminariów...
Organizacja ENTERPRISE IRELAND zaprasza naukowców do wzięcia udziału w międzynarodowym programie stypendialnym Career-FIT dla naukowców ze stopniem doktora lub 4-letnim...