Skip to main content
Logo of EURAXESS
Polish
Poland

Meldunek czasowy cudzoziemców

 

 

Meldunek czasowy cudzoziemców

Każdy cudzoziemiec, który ma zamiar przebywać w Polsce dłużej niż 30 dni ma obowiązek się zameldować. Podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Obywatele krajówUE, Norwegii, Lichtensteinu, Islandii oraz Szwajcarii muszą zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30-tym dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy, na którym musi podpisać się właściciel mieszkania,
  • umowa najmu mieszkania,
  • dokument podróży lub tożsamości,
  • dla członków rodzin - dodatkowo dokument potwierdzający więzi rodzinne (przetłumaczony na j. polski przez tłumacza przysięgłego).

 

Obywatele pozostałych krajów muszą dokonać meldunku w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4-tym dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Poza ww. dokumentami cudzoziemiec musi złożyć ważną wizę lub kartę pobytu w Polsce.

 

Dokonanie meldunku jest bezpłatne, ale opłacie (17zł) podlega wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.

Dokonując meldunku cudzoziemcowi zostanie nadany automatycznie numer PESEL.

Więcej informacji