Skip to main content
Logo of EURAXESS
Poland

KONTAKT

EURAXESS Polska

Centra EURAXESS

Członkowie sieci udzielają informacji związanych z mobilnością międzynarodową naukowców takich, jak: wjazd do Polski, zasady zatrudnianialegalizacji pobytu badaczy z zagranicy, a także z finansowaniem badań (czyli granty i stypendia zagraniczne dla polskich naukowców i obcokrajowców zainteresowanych przyjazdem do Polski).

Uczelnie i Instytuty naukowe oferujące wsparcie przyjeżdżającym do polski naukowcom mogą przystąpić do sieci jako Centra EURAXESS.

Ośrodki naukowe zarejestrowane jako Centrum EURAXESS zyskują:

  • widoczność
  • możliwości networkingu w całej Europie;
  • możliwość udziału w organizowanych przez EUARXESS wydarzeniach: szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych, grupach roboczych, wydarzeniach on-line;
  • możliwość uczestnictwa w projektach Komisji Europejskiej z funduszy EURAXESS;
  • wsparcie Komisji Europejskiej i krajowego portalu;
  • prawo do korzystania z logo EURAXESS;
  • dostęp do wewnętrznej sieci EURAXESS, źródeł komunikacji i biblioteki, dostęp do narzędzi i materiałów szkoleniowych.

Zadaniem członków sieci jest wsparcie naukowców i ich rodzin w kwestiach związanych z mobilnością, w szczególności poprzez dostarczanie wiarygodnych informacji dot. danego kraju oraz zapewnianie zindywidualizowanego wsparcia w kwestiach administracyjnych oraz rozwoju kariery.

Wyrazem przestąpienia do sieci jest przyjęcie przez daną Instytucję deklaracji - Declaration of Commitment. Zainteresowane instytucje zapraszamy do kontaktu z NAWA - polską EURAXESS Bridgehead organisation