​EURAXESS Polska

 

W Polsce działa 10 Centrów EURAXESS zlokalizowanych w największych ośrodkach naukowych. Sieć udziela informacji związanych z mobilnością międzynarodową naukowców takich, jak: wjazd do Polski, zasady zatrudniania i legalizacji pobytu badaczy z zagranicy, a także z finansowaniem badań, czyli granty i stypendia zagraniczne dla polskich naukowców i obokrajowców zainteresowanych przyjazdem do Polski. Centra EURAXESS w Polsce zlokalizowane są w punktach kontaktowych programu HORYZONT 2020, które finansowane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Politechnika Wrocławska

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

(budynek B-11, pokój 4)

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

Elżbieta Olejnik

tel.: 71 320 41 96

fax: 71 320 39 48

elzbieta.olejnik@wctt.pl

lub rpk@wctt.pl

http://rpk.wroclaw.pl/euraxess.html