​EURAXESS Polska

 

W Polsce Centra EURAXESS zlokalizowane są w największych ośrodkach naukowych. Sieć udziela informacji związanych z mobilnością międzynarodową naukowców takich, jak: wjazd do Polski, zasady zatrudniania i legalizacji pobytu badaczy z zagranicy, a także z finansowaniem badań, czyli granty i stypendia zagraniczne dla polskich naukowców i obokrajowców zainteresowanych przyjazdem do Polski.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA

Koordynator EURAXESS Polska

e-mail:

euraxess@nawa.gov.pl