​EURAXESS Polska

 

W Polsce działa 10 Centrów EURAXESS zlokalizowanych w największych ośrodkach naukowych. Sieć udziela informacji związanych z mobilnością międzynarodową naukowców takich, jak: wjazd do Polski, zasady zatrudniania i legalizacji pobytu badaczy z zagranicy, a także z finansowaniem badań, czyli granty i stypendia zagraniczne dla polskich naukowców i obokrajowców zainteresowanych przyjazdem do Polski. Centra EURAXESS w Polsce zlokalizowane są w punktach kontaktowych programu HORYZONT 2020, które finansowane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

ul. Rubież 46

61-612 Poznań

(wejście A2, pokój 22)

Paweł Kaczmarek

pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl 

Izabela Stelmaszewska-Patyk

izabela.stelmaszewska@ppnt.poznan.pl

Joanna Mazur

joanna.mazur@ppnt.poznan.pl

tel.: 61 827 97 45

mobility@ppnt.poznan.pl

http://rpk.ppnt.poznan.pl