​EURAXESS Polska

 

W Polsce działa 10 Centrów EURAXESS zlokalizowanych w największych ośrodkach naukowych. Sieć udziela informacji związanych z mobilnością międzynarodową naukowców takich, jak: wjazd do Polski, zasady zatrudniania i legalizacji pobytu badaczy z zagranicy, a także z finansowaniem badań, czyli granty i stypendia zagraniczne dla polskich naukowców i obokrajowców zainteresowanych przyjazdem do Polski. Centra EURAXESS w Polsce zlokalizowane są w punktach kontaktowych programu HORYZONT 2020, które finansowane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Koordynator EURAXESS Polska:

Anna Wiśniewska

tel.: 664 032 124

anna.wisniewska@kpk.gov.pl

Kontakt | strona www:

Monika Zaremba

tel. 500 207 842

monika.zaremba@kpk.gov.pl