​EURAXESS Polska

 

W Polsce działa 10 Centrów EURAXESS zlokalizowanych w największych ośrodkach naukowych. Sieć udziela informacji związanych z mobilnością międzynarodową naukowców takich, jak: wjazd do Polski, zasady zatrudniania i legalizacji pobytu badaczy z zagranicy, a także z finansowaniem badań, czyli granty i stypendia zagraniczne dla polskich naukowców i obokrajowców zainteresowanych przyjazdem do Polski. Centra EURAXESS w Polsce zlokalizowane są w punktach kontaktowych programu HORYZONT 2020, które finansowane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

ul. Doświadczalna 4

20-290 Lublin 27

Budynek B, pokój 206 lub 120

Andrzej Stępniewski

a.stepniewski@ipan.lublin.pl

81 744 50 61 wewn. 169

Michał Marszałowicz

mmarszalowicz@ipan.lublin.pl

81 744 50 61 wewn. 118

Sylwia Nowak

s.nowak@ipan.lublin.pl

81 744 50 61 wewn. 118

 

fax: 81 744 50 67

www.rpklublin.pl