​EURAXESS Polska

 

W Polsce działa 10 Centrów EURAXESS zlokalizowanych w największych ośrodkach naukowych. Sieć udziela informacji związanych z mobilnością międzynarodową naukowców takich, jak: wjazd do Polski, zasady zatrudniania i legalizacji pobytu badaczy z zagranicy, a także z finansowaniem badań, czyli granty i stypendia zagraniczne dla polskich naukowców i obokrajowców zainteresowanych przyjazdem do Polski. Centra EURAXESS w Polsce zlokalizowane są w punktach kontaktowych programu HORYZONT 2020, które finansowane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii,

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

ul. Jagiellońska 20-21

70-363 Szczecin

Agnieszka Aloksa

e-mail: agnieszka.aloksa@zut.edu.pl or mobility@zut.edu.pl

phone: +48 91 449 41 53

www.innowacje.zut.edu.pl