​EURAXESS Polska

 

W Polsce działa 10 Centrów EURAXESS zlokalizowanych w największych ośrodkach naukowych. Sieć udziela informacji związanych z mobilnością międzynarodową naukowców takich, jak: wjazd do Polski, zasady zatrudniania i legalizacji pobytu badaczy z zagranicy, a także z finansowaniem badań, czyli granty i stypendia zagraniczne dla polskich naukowców i obokrajowców zainteresowanych przyjazdem do Polski. Centra EURAXESS w Polsce zlokalizowane są w punktach kontaktowych programu HORYZONT 2020, które finansowane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

ul. Wawelska 14

02-061 Warszawa

Koordynator EURAXESS Polska:

Anna Wiśniewska

tel.: 664 032 124

anna.wisniewska@kpk.gov.pl

Helpdesk i strona www:

Karolina Moycho

tel.: 662 226 828

karolina.moycho@kpk.gov.pl

Olga Wąsowska (dłuższa nieobecność)

Monika Zaremba (dłuższa nieobecność)