Zdjęcie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Aula Północna, fot. Biuro Promocji

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Karta i Kodeks są jednymi z podstawowych dokumentów europejskiej strategii na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie. Instytucje działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską znakiem "HR Excellence in Research".

Treść Karty i Kodeksu w języku polskim

 
 

Nowy proces składania dokumentów online.

 

USTANDARYZOWANY I UPROSZCZONY sposób obsługi procesu zarządzania aplikacją HRS4R za pośrednictwem dedykowanych pulpitów nawigacyjnych dla trzech zaangażowanych stron: instytucji, Komisji Europejskiej i ekspertów zewnętrzni;

JASNE oczekiwania, obowiązki, ramy czasowe (automatyczne przypomnienia, sekcja "Need help?" itp.);

CZĘŚCIOWĄ AUTOMATYZACJĘ (informacje pobierane z jednej fazy do drugiej, oszczędzające czas i ułatwiające zgłaszanie postępów);

• Łatwy dostęp do repozytorium całej dokumentacji związanej z procesem wdrażania HRS4R w instytucji.

 

Zwracamy się do instytucji już zarejestrowanych, będących w fazach wdrażania i przyznawania nagród, aby kontynuowały raportowanie za pomocą E-Tool HRS4R.

 

Poniższe kroki powinny być brane pod uwagę tylko przez instytucje, które są już zarejestrowane w procedurze HRS4R i będą kontynuować raportowanie w E-Tool HRS4R:

 

1. Aby uzyskać dostęp do HRS4R E-Tool, wymagane jest posiadanie konta organizacji na stronie EURAXESS. Można użyć istniejącego konta, pod warunkiem, że w nazwie nie ma podjednostki.

 

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rejestracji konta organizacji na EURAXESS.

 

2. Instytucja musi wyznaczyć osobę kontaktową, która otrzyma rolę administratora organizacji HRS4R (administrator). Tylko ta wyznaczona osoba będzie miała dostęp do HRS4R E-Tool w celu przesyłania danych i będzie ona osobą kontaktową z Komisją Europejską, w imieniu instytucji, w zakresie procesu HRS4R.

Kliknij tutaj, aby uzyskać rolę administratora HRS4R dla instytucji.

 

3. Utwórz konto HRS4R dla instytucji, tak jakby była ona nowym uczestnikiem procesu:

Aplikacja jest uruchamiana w narzędziu HRS4R E-Tool od momentu wypełnienia pierwszego zadania fazy początkowej - zatwierdzenie  K & K, polegającego na przesłaniu wersji .pdf listu poparcia oraz wskazania osób odpowiedzialnych za kontakty i angażowanie instytucji w proces HR.

 

Należy przesłać do systemu wersję pisma, potwierdzającego poparcie K&K przez instytucję, wysłaną do Komisji Europejskiej.

 

Szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania powyższych czynności znajdują się w wytycznych technicznych dotyczących fazy początkowej, opublikowanych na portalu EURAXESS.

 

 

Możesz znaleźć więcej informacji na temat tego, jak wypełnić przegląd wewnętrzny w HRS4R E-Tool.

 

 

Równolegle strona internetowa HRS4R EURAXESS została zaktualizowana ze szczegółowymi informacjami, jak postępować z procedurą za pomocą HRS4R E-Tool.