Zdjęcie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Aula Północna, fot. Biuro Promocji

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Karta i Kodeks są jednymi z podstawowych dokumentów europejskiej strategii na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie. Instytucje działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską znakiem "HR Excellence in Research".

Treść Karty i Kodeksu w języku polskim

Od 15 maja 2018 uzyskiwanie odznaczenia HR oraz dalsze etapy oceny odbywają się za pomocą narzędzia elektronicznego (tzw. E-tool), co pomogło:

 

• ustandaryzować i uprościć sposób obsługi procesu HR,

• wprowadzić jasne oczekiwania, obowiązki, ramy czasowe (automatyczne przypomnienia, sekcja "Need help?" itp.);

• częściowo zautomatyzować proces - informacje pobierane z jednego etapu do drugiego, oszczędzające czas i ułatwiające zgłaszanie postępów;

• ułatwić dostęp do całej dokumentacji związanej z procesem HR w instytucji.

 

Instytucje, które uzyskały odznaczenie HR jeszcze nie korzystając z systemu on-line powinny uzupełnić w systemie te informacje, które były przygotowywane jeszcze w wersji papierowej, czyli załączyć deklarację poparcia dla zasad Karty i Kodeksu oraz uzupełnić informacje zawarte w analizie Gap Analysis i planie działania (Action Plan) (można użyć funkcji kopiuj-wklej).

 

Aby uzyskać dostęp do narzędzia on-line, wymagane jest posiadanie konta organizacji na stronie EURAXESS Komisji Europejskiej. Wiele polskich instytucji naukowych posiada już takie konta - założone m.in. w celu publikowania ofert pracy w europejskiej bazie EURAXESS. Zatem należy użyć istniejącego konta, pod warunkiem, że jest to konto utworzone dla całej instytucji (uczelni, instytutu itp), a nie dla poszczególnego wydziału itd.

 

Następnie instytucja musi wyznaczyć osobę kontaktową, która otrzyma rolę administratora do procesu HR. Tylko ta wyznaczona osoba będzie miała dostęp do systemu online w celu przesyłania danych i będzie ona osobą kontaktową z Komisją Europejską, w imieniu instytucji, w zakresie procesu HRS4R.

 

Proces aplikowania o znak HR jest uruchamiany w narzędziu on-line od momentu wypełnienia pierwszego kroku, czyli załączenia w pdf deklaracji poparcia zasad Karty i Kodeksu oraz wskazania osób odpowiedzialnych w instytucji za proces HR.

 

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z systemu on-line

 
 
  • Szczegółowe informacje na temat całego procesu HR i poszczególnych jego etapów (w j. angielskim) - polecamy przeczytać, ponieważ jest to najważniejsze źródło informacji o procesie HR!

Na skróty: