Zdjęcie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Aula Północna, fot. Biuro Promocji

Koronawirus - informacje dla instytucji

Wizyty ekspertów (site visit, 5 lat po otrzymaniu wyróżnienia) zaplanowane na rok 2021 będą przeprowadzane zdalnie - jeśli instytucja wyrazi taką wolę. Jeśli insytytucja woli odbyć taką wizytę na miejscu w swojej siedzibie, termin wizyty zostanie odłożony na później.

W celu ustalenia terminu wizyty ekspertów, Komisja Europejska kontaktuje się z instytucjami, po przeprowadzeniu przez nie audytu wewnętrznego i wprowadzeniu informacji do formularza w e-tool.

Europejska strategia kadrowa (HR)

Celem europejskiej strategii HR (Human Resources Strategy for Researchers) jest ciągła poprawa warunków zatrudnienia i rekrutacji naukowców w instytucjach europejskich. Wyznacznikiem dla strategii dokumenty: "Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" zawierające podstawowe zasady, którymi powinny kierować się instytucje działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania. Instytucje, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską znakiem "HR Excellence in Research".

Treść Karty i Kodeksu w języku polskim

 

 

Na stronie KE znajduje się platforma e-learningowa dla instytucji ubiegających się o wyróżnienie HR oraz tych, które są na dalszych etapach wdrażania strategii HR.

Platforma zawiera 70 krótkich filmów instruktażowych pokazujących techniczne aspekty aplikowania o logo HR krok po kroku, takie jak zakładanie konta na stronie EURAXESS, czy uzyskiwanie funkcji administratora HR, a także instrukcje wypełniania formularzy na poszczególnych etapach oceny po uzyskaniu wyróżnienia.

Ponadto filmy wprowadzające zawierają podstawowe informacje o  Karcie i Kodeksie, korzyści płynące z wdrażania strategii HR w instytucjach, a także zarys całego procesu, wymagania i zasady oceny przez ekspertów na poszczególnych etapach.

Filmy dostępne są w języku angielskim. Do filmów dostępna jest również transkrypcja.

Przejdź do platformy e-learningowej

 

Na skróty

 

Jeśli po zapoznaniu się z informacjami na stronach, nadal mają Państwo pytania, można je kierować do nas (Kontakt) lub do Komisji Europejskiej: RTD-CHARTER@ec.europa.eu

 

W razie problemów technicznych związanych z narzędziem e-tool lub kontem w portalu EURAXESS, należy pisać na adres: support@euraxess.org (w j. angielskim).