Legalizacja pobytu

Jeśli cudzoziemiec chce zostać w Polsce dłużej, niż przewiduje to aktualny tytuł pobytowy (czyli np. 90 dni dla obywateli UE lub wiza/ruch bezwizowy w przypadku obywateli spoza Europy), cudzoziemiec powinien zalegalizować swój dalszy pobyt.

Procedura różni się w przypadku obywateli europejskich i osób spoza Europy.

 

Obywatele UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii

Najpóźniej pierwszego dnia po upływie trzeciego miesiąca pobytu w Polsce, Europejczycy powinni zarejestrować fakt swojego pobytu w Polsce, dopełniając stosownych formalności w wydziale spraw cudzoziemców odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

Obowiązek ten należy odróżnić od obowiązku meldunkowego, którego dokonuje się na innych zasadach.

Więcej informacji

Obywatele pozostałych krajów

Prawo przewiduje kilka procedur legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. W celu legalizacji pobytu naukowców w Polsce, zwykle wykorzystywana jest procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, które jest dokumentem wydawanym cudzoziemcom pracującym w Polsce w różnych zawodach.

Istnieje również specjalny typ zezwolenia dla naukowców – zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, jednak aktualnie mogą występować problemy z jego uzyskaniem. Aby uzyskać takie zezwolenie, muszą być spełnione pewne warunki.

Więcej informacji