dr hab. Mariusz Sokołowicz, Łódź 

W roku 2006 obroniłem pracę doktorską poświęconą atrakcyjności inwestycyjnej miast i regionów. W roku 2016 zostałem doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Od września 2016 roku jestem prodziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego ds. Projektów i Toku Studiów. Moje zainteresowania naukowe dotyczą ekonomii miejskiej, ekonomii sektora publicznego, ekonomii instytucjonalnej oraz marketingu miejsc.

Jestem autorem i redaktorem ponad 80 publikacji poświęconych problematyce zarządzania strategicznego samorządu terytorialnego oraz instytucji sektora publicznego.

Angażuję się we współpracę ze środowiskiem pozaakademickim w charakterze eksperta i konsultanta w organizacjach rządowych i samorządowych. Istotnym etapem mojej kariery zawodowej była trzyletnia praca na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, związana z rewitalizacją i zarządzaniem centrum miasta. Obecnie działam też w organizacji pozarządowej, pełniąc funkcję prezesa zarządu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej.

Moja praca akademicka to jednak przede wszystkim realizacja licznych krajowych i międzynarodowych projektów naukowych we współpracy z partnerami niemieckimi, skandynawskimi, słowackimi i czeskimi. Kierowałem kilkoma projektami badawczymi (w tym jednym w ramach 7. Programu Ramowego) oraz uczestniczyłem w realizacji kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych finansowanych m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Europejskiego Funduszu Społecznego, Agencji ds. Grantów Republiki Czeskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wiedzę i doświadczenie pogłębiam podczas licznych wyjazdów zagranicznych, m.in. do Francji, Gruzji, Niemiec, Szkocji, Portugalii, Rosji, na Ukrainę, Słowację i do Bułgarii. W wolnych chwilach dużo czytam, szczególnie literaturę współczesną, oraz angażuję się na rzecz rozwoju mego rodzinnego miasta Łodzi. Moją pasją są podróże motocyklowe.