dr hab. Szymon Pustelny, Kraków

 

 

W 2003 roku ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Matematyczno-Przyrodnicze z kierunkiem wiodącym fizyka. Otworzyło to przede mną olbrzymie możliwości, dając m.in. satysfakcję z uczęszczania na kursy zarówno z fizyki, informatyki i biologii, jak i z prowadzenia prac laboratoryjnych.W swojej pracy zawodowej spotykałem życzliwych i otwartych ludzi, których mogę nazywać mistrzami, ale też przyjaciółmi. 

Mój promotor prof. Wojciech Gawlik pozostawił mi dużo swobody w pracy naukowej, a dzięki swoim szerokim kontaktom otworzył przede mną wiele drzwi. M.in. dzięki temu mogłem odbyć staże w Paryżu czy Ottawie czy studiować w Rzymie. Również dzięki niemu poznałem prof. Dmitry Budkera z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, światowej sławy specjalistę w dziedzinie optyki nieliniowej i magnetometrii atomowej. To spotkanie ukształtowało mnie jako naukowca na następne lata. Sprawiło, że już na I roku studiów doktoranckich znalazłem się na jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie. Pobyt w Berkeley był wspaniałą szkołą naukową, ale i szkołą życia. Dał mi możliwość współpracy z najlepszymi naukowcami w mojej dziedzinie, z drugiej strony pozwolił na codzienne spotkania z laureatami Nagrody Nobla, szefami największych komercyjnych laboratoriów badawczych na świecie (HP, Intel, Google X) czy obcowania z legendarnymi naukowcami, jak wynalazca lasera prof. Charles Townes.

Przez następną dekadę spędziłem w Berkeley w sumie cztery lata. To właśnie we współpracy z prof. Budkerem powstał mój doktorat, który obroniłem w 2007 roku pod opieką promotorów z Krakowa i Berkeley. Nasza współpraca była na tyle bliska, że doprowadziła do powstania Krakowsko-Berkeleyowskiego Laboratorium Fizyki Atomowej i Fotoniki.

Dziś moje zainteresowania naukowe dotyczą wielu zagadnień. Wraz ze współpracownikami z USA, Niemiec, Anglii, Szwajcarii, Australii, Chin i Korei Południowej oraz grupą ambitnych studentów podejmujemy pytania dotyczące fundamentalnych zagadnień Wszechświata, jak np. istnienia tajemniczej ciemnej materii, której wykrycie od dziesięcioleci wymyka się badaczom. Z drugiej strony staramy się poznać prawa rządzące oddziaływaniu światła laserowego i atomów, tak by móc stworzyć sieci telekomunikacyjne o większej przepustowości czy komputery, które będą łamały najlepiej zabezpieczone szyfry. Pracujemy nad czujnikami, które będą potrafiły zdiagnozować ludzkie serce, a w przyszłości również  mózg. Ma to z czasem pozwolić na stworzenie interfejsów mózg – komputer. Prace nad tymi zagadnieniami były i są finansowane ze środków międzynarodowych: Komisji Europejskiej (UE), Narodowej Fundacji na rzecz Nauki (USA), Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, jak również ze środków krajowych: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Kościuszkowska.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej opublikowałem ponad 50 artykułów oraz trzy rozdziały w książkach. Aktywnie staram się również uczestniczyć w życiu naukowym, współorganizując konferencje czy biorąc udział w pracach towarzystw naukowych. Jednym z nowych wyzwań jest koordynowanie prestiżowego grantu europejskiego, w skład którego wchodzą naukowcy z tak uznanych instytucji, jak uniwersytety w Cambridge, Yorku, Moguncji czy Turynie. Projekt ten realizowany jest w bliskiej współpracy z przemysłem, a jego celem jest przygotowanie młodych naukowców, którzy będą w stanie podejmować nowe interdyscyplinarne wyzwania współczesnej nauki i techniki.

Obecnie pracuję w Zakładzie Fotoniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podejmuję także inicjatywy pozanaukowe. W 2016 roku założyłem firmę, która zajmuje się produkcją aparatury naukowo-badawczej. Skonstruowane przez nas urządzenia funkcjonują w kilku najbardziej prestiżowych ośrodkach naukowych na świecie.