dr Radosław Zawiski, Gliwice 

W roku 2008 ukończyłem jednolite studia magisterskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na kierunku Macrofaculty: Control, Electronic and Information Engineering na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

Po czwartym roku studiów w Polsce uzyskałem stypendium w programie Erasmus oraz dodatkowe stypendium z Cranfield University (Wielka Brytania), gdzie odebrałem dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Astronautics and Space Engineering w roku 2009. 

W trakcie wyjazdu na Erasmusa przekonałem się, że teorię sterowania, którą zajmowałem się w Polsce, można z sukcesem zastosować w automatyce. Bez możliwości pracy badawczej za granicą najprawdopodobniej bym tego nie wiedział.

Następnie rozpocząłem studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej pod opieką prof. Mariana Błachuty. Tematem przewodnim moich badań było zastosowanie zdobytej wiedzy w modelowaniu oraz sterowaniu autonomicznymi platformami typu quadrotor. W trakcie doktoratu (2008-2012) opublikowałem swoje pierwsze prace naukowe m.in. na konferencjach w Polsce, Austrii oraz Stanach  Zjednoczonych, w tym na prestiżowej AIAA Guidance, Navigation and Control Conference.

Po obronie doktoratu (z wyróżnieniem) rozpocząłem pracę na Politechnice Śląskiej, początkowo jako asystent, następnie jako adiunkt w Instytucie Automatyki. Moje zainteresowania naukowe zaczęły obejmować zagadnienia związane zarówno z układami hybrydowymi, jak i z ogólną teorią sterowalności układów dynamicznych. Efektem prac nad układami hybrydowymi jest cykl publikacji zarówno konferencyjnych (Polska, Tajwan, Francja), jak i w czasopismach poświęconych tym układom w zastosowaniach do modelowania i analizy ludzkiego ciała.

Badania nad zastosowaniem miar niezwartości oraz metody punktów stałych w sterowalności układów semiliniowych zaowocowały cyklem publikacji konferencyjnych (Polska, Norwegia, Grecja) oraz artykułów w specjalistycznych czasopismach naukowych.

W 2015 roku uzyskałem stypendium Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship w ramach programu unijnego Horizon 2020 – Marie Skłodowska-Curie Actions. Obecnie pracuję na Uniwersytecie w Leeds (Wielka Brytania) z prof. Jonathanem Partingtonem nad aspektami sterowalności układów z opóźnieniem w wektorze stanu.