dr Agnieszka Rawłuszko-Wieczorek, Poznań 

 

W 2008 roku ukończyłam kierunek biotechnologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów w roku 2007 i 2008 odbyłam dwa staże w USA na Uniwersytecie na Florydzie, gdzie zajmowałam się identyfikacją podjednostek tworzących kompleks transkrypcyjny. Wkrótce moje zainteresowania związane z regulacją ekspresji genów pokierowały mnie w stronę dziedziny epigenetyki i zaowocowały realizacją przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Katedrze Biochemii i Biologii Molekularnej.

W 2014 roku obroniłam pracę doktorską pt. „Regulacja epigenetyczna wybranych genów zaangażowanych w odpowiedź na hipoksję w raku jelita grubego” – w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz dzięki wsparciu Programu Operacyjnego UE „Kapitał Ludzki”. Wiodącym tematem moich badań była epigenetyka i kontrola ekspresji genów – znaczenie zmian epigenetycznych w trakcie procesu nowotworzenia.

Aby poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenia, w trakcie studiów doktoranckich uczestniczyłam w wielu międzynarodowych konferencjach dla młodych naukowców, m.in. w Göteborgu, Paryżu i São Paulo. Nawiązałam wiele kontaktów naukowych z obiecującymi naukowcami z całego świata. To stało się impulsem do kolejnego wyjazdu zagranicznego.

W latach 2015-2017 w ramach indywidualnego grantu Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) rozpoczęłam pracę naukową w Instytucie Biochemii  na Uniwersytecie w Stuttgarcie. W zespole profesora Alberta Jeltscha, który miał istotny wpływ na odkrycie mechanizmów epigenetycznych, zdobyłam cenne doświadczenie i zajmowałam się odkrywaniem funkcji nowych białek zaangażowanych w regulacje epigenetyczne.

Od października br. będę kontynuowała pracę badawczą na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.