Uznawanie wykształcenia i kwalifikacji za granicą

Informacji dla osób wyjeżdżających za granicę na temat uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych udziela Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.