Skip to main content
Logo of EURAXESS
Poland

Uznawanie wykształcenia i kwalifikacji

 

 

Uznawanie wykształcenia i kwalifikacji za granicą

Informacji dla osób wyjeżdżających za granicę na temat uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych udziela Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

W szczególności oferuje nowe narzędzie: KWALIFIKATOR.

Jest to baza danych, która umożliwia automatyczne sprawdzenie ogólnych informacji o wybranych rodzajach dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Pozwala ocenić poziom i status kwalifikacji w państwie ich wydania oraz dowiedzieć się w jaki sposób dany zagraniczny dyplom lub stopień naukowy jest uznawany w Polsce. Wskazuje także konkretne podstawy prawne, z których wynikają poszczególne uprawnienia posiadacza dyplomu.

Wynik, tzw.  recognition statement, można zapisać w formie dokumentu PDF. Rzetelność informacji gwarantowana jest podpisem elektronicznym NAWA.