02/08/2017

5 otwartych konkursów FNP

Categories: Nowości


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamiła pięć konkursów, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe. Wnioski można składać do 2 października br.

  • HOMING - finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy,
  • POWROTY - finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej,
  • FIRST TEAM - finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej;
  • TEAM-TECH Core Facility - granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług o dużym znaczeniu dla gospodarki,
  • TEAM-TECH Core Facility PLUS - granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej.