08/08/2022

Konkursy Narodowego Centrum Nauki (NCN)

Kategorie: Nowości

etykiety: konkurs | NCN | maestro | sonatina


Do 15 września 2022 r. trwa nabór w konkursach NCN:

 

Sonata Bis - projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym; skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

 

Maestro - projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe