03/01/2022

NAWA koordynatorem sieci EURAXESS Polska

Kategorie: Nowości


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej od 1 stycznia 2022 roku przejmuje od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pełnienie funkcji koordynatora krajowej sieci EURAXESS oraz Krajowego Punktu Kontaktowego dla obszaru Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA.

EURAXESS to inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz wspierania międzynarodowej mobilności i rozwoju kariery naukowców. Centra EURAXESS pomagają naukowcom i ich rodzinom przyjeżdżającym do Europy oraz podróżującym między krajami kontynentu. Dzięki sieci naukowcy oraz ich pracodawcy uzyskują bezpłatne informacje i pomoc w zakresie wiz, legalizacji pobytu, zakwaterowania, warunków zatrudnienia czy życia codziennego. Zespół EURAXESS doradza również odnośnie grantów badawczych i stypendiów zagranicznych, a także europejskiej strategii kadrowej na rzecz naukowców (Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R).

 

Natomiast Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA to program należący do Horyzontu Europa i wchodzący w skład pierwszego filaru "Doskonałość naukowa". W założeniu wspierać ma naukowców na różnych etapach kariery zawodowej poprzez finansowanie prac badawczych oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Umożliwia także instytucjom rozwój ich kadry poprzez zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć tak badań podstawowych, jak i aplikacyjnych.

Więcej informacji o programie na stronie www.kpk.gov.pl

Kontakty:

EURAXESS: Monika Zaremba: monika.zaremba@nawa.gov.pl

MSCA: Olga Żochowska: olga.zochowska@nawa.gov.pl, 22 390 35 50