16/11/2020

Nowa ERA badań i innowacji

Kategorie: Nowości


Europejska Przestrzeń Badawcza (ang. European Research Area (ERA)) to wspólny otwarty rynek badań, innowacji i technologii w Unii Europejskiej. Jego podstawą jest swoboda przemieszczania się naukowców, przepływ wiedzy i technologii oraz współpraca międzynarodowa. Jednymi z osiągnięć ERA do tej pory jest powstanie sieci EURAXESS, która wspiera mobilność i rozwój kariery naukowców, a także stworzenie europejskiej strategii HR dla naukowców, pomagającej pracodawcom i organizacjom finansującym badania w tworzeniu sprzyjających warunków pracy i procesów rekrutacji badaczy w Europie.

Budowanie ERA oparte jest na współdziałaniu Komisji Europejskiej i państw członkowskich oraz podlega bieżącemu monitorowaniu postępów w poprawianiu polityk i programów krajowych w zakresie badań naukowych i innowacji.

We wrześniu br. KE opublikowała plany na dalsze wdrażanie ERA, tak by przyczyniała się ona do poprawy jakości prowadzonych badań, osiągania neutralności klimatycznej oraz przemiany cyfrowej w odniesieniu do kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Nowa strategia UE stawia na jeszcze ściślejszą współpracę pomiędzy państwami celem wyznaczania priorytetów inwestowania w badania i innowacje, poprawy doskonałości badań i wdrażania ich wyników w gospodarce.

Ponadto Komisja w dalszym ciągu zachęca kraje członkowskie do wspierania zrównoważonej mobilności naukowej, szkoleń i doskonalenia umiejętności naukowców, a także zróżnicowania ścieżek kariery i możliwości rozwoju badaczy oraz poprawy równości płci w nauce.

Nowa ERA

Więcej informacji na temat Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Pełny Komunikat Komisji Europejskiej nt. nowej ERA