Skip to main content
Logo of EURAXESS
Polish
Poland
NEWS26 Feb 2024NewsNowości

Nowa europejska Karta naukowca

Logo HR Excellence in Research

Istotę europejskiej polityki kadrowej HR Strategy for Researchers stanowią zasady "Europejskiej karty naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" obowiązujących do tej pory. Od stycznia 2024 r. Kartę i Kodeks zastępuje zaktualizowany dokument pt. "Europejska karta naukowca", którego treść została dostosowana do zapisów obecnych wyzwań, zmieniającego się środowiska naukowego i kariery naukowej.

Nowa karta naukowca jest załącznikiem do zaleceń Rady UE z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie europejskich ram mających na celu przyciąganie i zatrzymywanie talentów w obszarze badań naukowych, innowacji i przedsiębiorczości w Europie - Załącznik II, od strony 18

Instytucje, które rozpoczęły staranie się o wyróżnienie HR Excellence in Research na podstawie poprzedniej Karty i Kodeksu oraz te, które już posiadają logo, powinny kontynuować swoje działania na dotychczasowych zasadach do momentu zakończenia obecnego etapu oceny. Organizacje, które chcą uzyskać wyróżnienie HR jeszcze na "starych zasadach" mogą nadal kierować się zapisami Karty i Kodeksu (40 zasad). Aktualnie KE pracuje nad dostosowaniem narzędzi on-line do obsługi procesu zgodnie z nowymi 20 zasadami Karty Naukowca. Zakończenie prac planowane jest na jesień 2024. Po tym czasie możliwe będzie aplikowanie o logo i stosowanie  nowych wytycznych.

Strona HR Excellence in Research award

Więcej informacji na temat nowych zaleceń Rady UE: