10/12/2019

Otwarty dostęp do laboratoriów JRC - badania nuklearne

Kategorie: Nowości


Po raz pierwszy Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej otworzyło dostęp naukowcom do 4 laboratoriów z infrastrukturą do badań nuklearnych w Petten w Holandii:

• AMALIA is equipped for testing of different different materials in various aqueous environments under varying conditions, including general corrosion and stress corrosion cracking (SCC).

• LILLA allows performing mechanical tests in liquid lead to study liquid metal embrittlement phenomena, other material-liquid lead interactions and lead chemistry instrumentation.

• MCL is dedicated to testing at the micro-scale to assess complex couplings between microstructure, its defects and the mechanical behaviour of small volumes.

• SMPA is used for the mechanical performance characterisation, life assessment and qualification of structural materials for present and next generation nuclear systems.

 

Dostęp do laboratoriów będzie udzielany po przeprowadzeniu selekcji zaproponowanych badań naukowych (peer review) w oparciu o argumenty naukowe i społeczno-ekonomiczne na poziomie UE.

O dostęp mogą ubiegać się badacze z instytucji naukowych, przemysłowych, przedsiębiorstw z krajów UE i stowarzyszonych w Programie Euratom (Szwajcaria i Ukraina).

 

Konkurs jest otwarty do 31 stycznia 2020

Więcej informacji