17/04/2019

Otwarty konkurs na granty Marii Skłodowskiej-Curie

Categories: Nowości


Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (program Horyzont 2020) to granty wyjazdowe adresowane do naukowców posiadających stopień doktora lub co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy naukowej. Granty można realizować w dowolnie wybranym kraju przez okres od jednego roku do trzech lat, w zależności od typu grantu. Granty indywidualne MSC dzielą się na dwa rodzaje:

European Fellowships oraz Global Fellowships.

Termin składania wniosków to 11 września 2019