15/10/2020

Program NAWA "Welcome to Poland"

Kategorie: Nowości | Wydarzenia


Celem programu "Welcome to Poland" Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

  • budowaniem ich potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej
  • promowaniem tychże instytucji na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez promocję zagraniczną polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Wnioski mogą zgłaszać podmioty prowadzące kształcenie w Polsce: uczelnie, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe i badawcze, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Termin składania wniosków: 17 grudnia 2020

Więcej informacji o programie

Ponadto NAWA zaprasza na spotkanie on-line dla wnioskodawców "Welcome to Poland", które odbędzie się 22 października 2020 r. w godz. 11:00-13:00.

Więcej informacji i rejestracja