12/04/2021

Program Stypendialny dla Polonii im. Gen. Andersa otwarty!

Kategorie: Nowości


Ruszył nabór wniosków do programu stypendialnego dla Polonii im. Generała Władysława Andersa na studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie.

W tegorocznej edycji o stypendium mogą ubiegać się osoby mające udokumentowane polskie pochodzenie, Kartę Polaka, polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego kraju, które kształciły się poza Polską na poziomie szkoły średniej.

Program oferuje comiesięczne stypendium w wysokości od 1250 zł do 1700 zł w zależności od poziomu kształcenia.

Więcej informacji dostępnych na stronie NAWA.