01/04/2021

Stypendia EIT Food 2021 - staże w firmach

Kategorie: Nowości


EIT Food poszukuje studentów, doktorantów i absolwentów, którzy chcą zdobyć praktyczne doświadczenie w branży spożywczej poprzez 3-6-miesięczne płatne staże zagraniczne w uznanych firmach z sektora rolno-spożywczego. Nabór wniosków trwa do 12 kwietnia 2021 r.

DLA KOGO: magistranci, doktoranci, studenci studiów podyplomowych, absolwenci max. 2 lata po ukończeniu studiów

CO MOŻNA ZYSKAĆ: 3-6-miesięczny płatny staż u partnerów konsorcjum EIT Food (korporacjach, start-upach i instytutach badawczych) w wysokości 650-1350€ (MSc students, graduates) lub 850-1800€ (doctoral students/post-docs)

TRYB STAŻU: można wybrać jeden z trzech dostępnych – online, onsite, hybrydowo.

Zyskaj praktyczne doświadczenia i rozwiń swoje kompetencje dzięki rozwiązywaniu rzeczywistych problemów organizacji. Wzbogać swoje CV i zdobywaj kontakty, które otworzą drzwi do Twojej kariery zawodowej w sektorze żywieniowym!

Więcej informacji

Projekt jest prowadzony przez Uniwersytet Warszawski, finansowany ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), na zasadach Horyzontu Europa.