10/03/2020

Stypendia EIT Food dla studentów, doktorantów, post-doków

Categories: Nowości


Trwa rekrutacja do projektu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii Food RIS Fellowships 2020.

Poszukiwani są studenci, absolwenci, osoby po doktoracie, które chcą zdobyć praktyczne doświadczenie w branży spożywczej i odbyć 3-6-miesięczny płatny, zagraniczny staż w topowych firmach z sektora rolno-spożywczego.

DLA KOGO: magistranci, doktoranci, studenci studiów podyplomowych, absolwenci max. 2 lata po ukończeniu studiów

CO MOŻNA ZYSKAĆ: 3-6-miesięczny płatny staż u partnerów konsorcjum EIT Food (korporacjach, start-upach i instytutach badawczych) w wysokości 1350 € (RIS Fellowships - MSc) lub 2000 € (RIS Talents - Ph.D.)

Termin rekrutacji: 31 Marca 2020r.

Projekt jest prowadzony przez Uniwersytet Warszawski, finansowany ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii - EIT, na zasadach Horyzontu 2020.

Więcej informacji