Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci EURAXESS - wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i państw uczestniczących w programach ramowych na rzecz badań i innowacji Unii Europejskiej. Misją sieci jest wspieranie mobilności i rozwoju kariery naukowców w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Działalność EURAXESS w Polsce jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Natomiast podmiotem decydującym o celach i sposobach wykorzystania danych (czyli ich administratorem zgodnie z przepisami RODO) jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z siedzibą w Warszawie.

Nasze działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych mają na celu zagwarantowanie Państwu poczucia pełnego bezpieczeństwa oraz legalności ich przetwarzania na poziomie zgodnym z obowiązującym w Polsce prawem, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli tzw. RODO.

Kontakt do inspektora ochrony danych w NCBR: e-mail iod-at-ncbr.gov.pl

Należy dodać, że w niektórych przypadkach (opisanych poniżej) administratorem Państwa danych jest Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji.

Gromadzenie i przetwarzanie danych przez NCBR

Dane osobowe, które przetwarzamy, zostały nam przekazane przez Państwa do jednego z poniższych celów:

  • uzyskanie informacji,
  • konsultacje konkretnego przypadku,
  • zapisy na listę mailingową z grantami i stypendiami,
  • zapisy na organizowane przez nas wydarzenie,
  • innego rodzaju współpraca i wymiana informacji.

Konsultacje

Kontaktując się z nami poprzez e-mail, telefon bądź personalnie w celu otrzymania informacji np. dotyczących przyjazdu i zatrudnienia zagranicznego naukowca, nie muszą Państwo podawać żadnych danych osobowych swoich ani naukowca. Jednak mogą Państwo zostać poproszeni o podanie pewnych danych (np. adres e-mail) w celu przesłania odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Przekazując nam Państwa dane osobowe dobrowolnie wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez NCBR w celu zrealizowania usługi konsultacyjnej.

Bez Państwa zgody dane osobowe nie będą przekazywane żadnym osobom trzecim. Będą jedynie wykorzystywane wewnątrz NCBR. Dane osobowe przekazane do NCBR są przechowywane w bezpiecznym środowisku niedostępnym dla osób postronnych.

Dane osobowe przekazywane Centrom EURAXESS w Polsce zlokalizowanych w organizacjach wymienionych w zakładce KONTAKT, są gromadzone i przetwarzane na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

Organizowanie wydarzeń

Dane osobowe, które udostępniach nam rejestrując się na nasze wydarzenia są przechowywane i przetwarzane przez NCBR wyłącznie do celu zorganizowania danego wydarzenia. Państwa dane nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że wydarzenie jest współorganizowane wspólnie z inną organizacją oraz po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody.

Jak długo przechowujemy dane

Państwa dane osobowe są przechowywane wyłącznie do celów tu opisanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres nie dłuższy niż wymaga tego usługa. W większości przypadków okres ten nie przekracza 5 lat od momentu dostarczenia usługi bądź zakończenia współpracy.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do otrzymania informacji na temat Państwa danych przechowywanych przez nas, a także prawo do wymagania ich usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

Kontakt do nas:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dział Krajowego Punktu Kontaktowego

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

e-mail: kpk@ncbr.gov.pl

Gromadzenie i przetwarzanie danych przez Komisję Europejską

Konto użytkownika

Komisja Europejska gromadzi i wykorzystuje dane osobowe w celu utworzenia europejskiej bazy ofert pracy i ofert finansowania badań naukowych, a także sieci naukowców, pracodawców, organizacji finansujących badania.

Dane osobowe, które Państwo wprowadzają rejestrując się w bazie EURAXESS (służącej do publikacji ofert pracy, grantów, współpracy oraz do tworzenia profilu naukowca) są gromadzone i przetwarzane przez Komisję Europejską Dyrekcję Generalnę ds. Badań i Innowacji. Oddział G2.

Mogą Państwo w każdym momencie usunąć swoje dane z bazy. Aby to zrobić, należy zalogować się do swojego profilu (w zakładce MÓJ EURAXESS), kliknąć User Profile i usunąć te dane lub usunąć cały profil użytkownika.

Szczegółowe informacje na stronie KE (w j. angielskim)