Skip to main content
Logo of EURAXESS
Poland

Information & Assistance

Ta część strony przeznaczona jest dla pracodawców zatrudniających zagranicznych pracowników naukowych.

 

Zamieszczone informacje mają na celu zwrócenie Państwa uwagi na poszczególne aspekty prawno-administracyjne związane z przyjmowaniem obcokrajowców tak, aby mogli Państwo efektywnie i bez większych problemów dopełnić wszelkich obowiązków z tym związanych, a z drugiej strony, aby przebywający w Państwa instytucji naukowiec uznał swój pobyt za udany pod każdym względem.

 

Znajdą tu Państwo informacje na temat:

Rekomendacji MEiN dla uczelni dotyczących obywateli Ukrainy(16.03.2022)

Publikowanie ogłoszeń o pracę dla naukowców w bazie Komisji Europejskiej

Zatwierdzenia jednostki przyjmującej w MSWiA

Wjazdu do Polski (m.in. wiz)

Przyjęcia do pracy (obowiązków pracodawcy oraz umów)

Legalizacji pobytuczyli zezwoleń na pobyt

Zezwolenia na pracę dla obywateli krajów trzecich

Ubezpieczenia cudzoziemców

Opodatkwania dochodów

Meldunku czasowego cudzoziemców

PESELu cudzoziemca

Europejskiej strategii kadrowej (Karta i Kodeks, logo HR Excellence in Research)

  •  

Looking for information about Poland?

You are in the right place. You will find here all the necessary information related to living and working as a researcher in Poland, whether coming along or with your family. Just browse through the relevant topics. If you have more personalised questions, fell free to contact one of your 10 EURAXESS Centres in Poland.

SEARCH FOR INFORMATION FIND PERSONALISED ASSISTANCE

Hands-on Help with the Paperwork

EURAXESS provides practical support to researchers as they relocate for work. Through the EURAXESS Centres, EURAXESS also helps employers save time and money by assisting new employees with the move abroad.

Researcher mobility can improve a career in research. Make the move and discover the wealth of opportunities on offer both inside and outside Europe. EURAXESS Centres and EURAXESS Worldwide are on hand to offer expertise and advice to facilitate your move abroad.